deutsch
english
Afacan entdecken
close
Gezilerin Planlanması


Afacan’da konaklayacak tüm grupların liderlerine yalnızca dinlence amaçlı birkaç gün geçirmeyi düşünseler bile, Afacan’daki konaklamayı özenle planlamalarını öneriyoruz.

Bu bağlamda seyahatten önce, kendileriyle aynı zamanda tesiste bulunacak gruplar hakkında Gençtur Berlin / Afacan yönetimin‘den bilgi edinmeleri yararlı olabilir. Böylece, diğer grubun da hoşlanacağı ve her iki gruba da yeni deneyimler kazandıracak ortak etkinlikler planlanabilir.

Grup üyelerinin günlük yaşamlarını gösteren resimlerden oluşan küçük ve taşınabilir bir fotoğraf sergisi, dil engeline karşın buluşmaları kolaylaştırabilir. Böyle bir sergiden Türkiye’de kalınan süre içerisinde başka zamanlarda da yararlanılabilir.

Kardeş gruplarla buluşmalar için de, esaslı bir hazırlık ve planlama süreci gereklidir. Bu tür buluşmaların amacı, yalnızca iki grubun aynı anda Afacan’da konaklayıp birlikte birkaç gün geçirmesi değildir. Özendirici ve cesaretlendirci fikirler olmadan, ortak etkinlikler yapılmadan bu tür buluşmaların istenen hedefe ulaşmadığını, her grubun kendi içerisinde kapalı kaldığını gözlemledik sıkça.

Bu nedenle, hedef olarak buluşmanın kendisine değil, birlikte ve ortak bir şeyler yapmaya odaklanmış oyun ve programların önceden planlanmasını öneriyoruz. Grupların ortak etkinlikleri, buluşmayla amaçlanan hedefe varılmasını çoğunlukla kendiliğinden sağlar. Burada önemli olan bir başka konu da, grup liderlerinin kardeş gruptaki meslekdaşlarıyla önceden ilişkiye geçerek ortak bir hareket ve yöntem kararlaştırmasıdır.