deutsch
english
Afacan entdecken
close
Hayalden Gerçeğe


Er-Fahren çalışma grubu, gençler için Türkiye’de bir buluşma merkezi oluşturma fikrini 1988 yılında Gençtur-İstanbul ile ortaklaşa geliştirdi.

Oluşturacağımız buluşma merkezi, gençlerin gereksinmelerine yanıt verebilecek, rahatça hareket edebilecekleri, ama aynı zamanda Türk toplumu ile tanışmalarına, bu toplum hakkında kafa yormalarına olanak tanıyacak bir yer olmalıydı.

Umverteilen! Stiftung für eine, solidarische Welt vakfının mütevelli heyeti 1990 yılında, kapsamlı tartışmaların ardından vakıf kaynaklarından 500.000 DM tutarında bir bölümün Er-Fahren çalışma grubuna aktarılmasını kararlaştırdı. Başlanan çalışmaların sonuçlandırılması amacıyla, mütevelli heyeti tarafından iki sene sonra 1.170.000 DM daha verildi.

Yine de projenin yaşama geçirilebilmesi, on yıldan fazla bir süre gerektirdi. Karmaşık, kısmen son derece yıldırıcı ve zaman zaman dolambaçlı çözüm yollarına başvurmamızı gerektiren çok sayıda güçlüğü aştıktan sonra, nihayet 2002 yılında Kuzey Ege kıyılarında (İzmir’in 80 kilometre kuzeyinde) bir konaklama tesisini satın alıp, tasarladığımız şekilde tadil ettirebildik.

Tadilat projesini ve yapı kontrol hizmetlerini, Berlin’de yaşayan Türk kökenli bir mühendis, inşaat işlerini ise merkezi İstanbul’da bulunan bir şirket üstlendi. İçeriğe ilişkin konseptimizi, Gençtur-İstanbul ile birlikte geliştirdik. Gençtur-İstanbul ’un sorumlu müdürü, buluşma merkezimizin sorumlu müdürlüğünü de üstlendi.

Tesis, tadilat işlerinin tamamlanmasının ardından 2004 yılının Nisan ayında hizmete girdi.

Afacan’ın konuk profili, zamanla büyük bir çeşitliliğe kavuştu.

Öngörüldüğü gibi, Almanya’dan Er-Fahren çalışma grubu tarafından desteklenen gruplar geliyor. Yaz aylarında, Türkiye’deki çocuk ve yenigençler için tatil kampları sunuluyor. Afacan‘da bunun dışında, farklı ülkelerden gelen katılımcılarla uluslararası çalışma kampı projeleri ve kültürlerarası buluşmalar ile sadece Türkiye’den gelen katılımcılar için buluşmalar da gerçekleştiriliyor.

Konaklama sayısı 2004 yılından 2014 yılına kadar yaklaşık iki katına çıktı.

Almanya’dan Türkiye’ye giden grupların sayısı, Türkiye’deki politik gelişmelere bağlı olarak 2015 yılından beri bir düşüş göstermekte. Bu azalma, Afacan’a gelen grupların sayısına da yansımakta.

Buna karşı aynı dönemde Türkiye’den ve başka ülkelerden Afacan’ı bir buluşma merkezi olarak kullanmak isteyen grupların sayısında görülen artış, tesisi açık tutabilmemize ve vakıf tarafından sağlanan desteği zaman içerisinde hissedilir derecede azaltabilmemize olanak verdi. Zamanla, Almanya’dan gelen grupların sayısının da tekrar artacağını umut ediyor ve bekliyoruz.

Afacan hala, hayalini kurduğumuz o barış dolu vaha olma özelliğini sürdürüyor.