deutsch
english
Afacan entdecken
close
Neler yapılabilir?


Türkiye’deki bir buluşma gezisinin ardından değerlendirme ve dinlence:

Almanya‘dan ya da da başka Avrupa ülkelerinden gelen, aralarında ailesi Türkiye kökenli katılımcıların da bulunduğu okul sınıfları ya da gençlik grupları, Türkiye’ye yapacakları gezilerin başlangıç ya da bitiş etabı olarak Afacan’dan yararlanabilirler. [Umverteilen! Stiftung für eine, solidarische Weltvakfı bünyesindeki Er-Fahren çalışma grubu tarafından bu tür gezilere parasal destek sağlamaktadır. www.umverteilen.de]


Almanya’dan (ya da başka ülkelerden) gelen grupların Türkiye’deki gruplarla buluşmaları:

Bu tür buluşmalar için gelen gruplar, okul sınıfları olabileceği gibi, meslek eğitimi ya da yüksek öğrenim gören, aynı meslekte çalışan ya da kamu yararına gönüllü olarak görev yapan, yani ortak bir paydaları bulunan katılımcılardan oluşabilir. Afacan’daki konaklama, Türkiye’deki kardeş grubu ziyaretin öncesinde ya da sonrasında gerçekleşebileceği gibi, kardeş grupla Afacan’da buluşmak da mümkündür. Er-Fahren çalışma grubu, Türkiye’den gelecek kardeş grup katılımcıları için de parasal destek sağlamaktadır.

Bu bağlamda Afacan, içinde serbestçe hareket edilebilecek bir “tarafsız bölge” işlevini üstlenir her iki grup için de. Ama böyle bir tarafsız bölgenin varlığı, buluşmanın başarılı olması için tek başına yeterli olmayabilir. Buluşmanın özenli bir şekilde hazırlanması, ortak etkinliklerin iki grup tarafından birlikte planlanıp kararlaştırılmış olması gerekir. Hazırlık döneminin bizzat kendisi de kültürlerarası buluşmanın bir parçasıdır. [Hazırlıklar konusunda ayrıntılı bilgi için Hazırlık]


Crossborder Diyalog Grubu - CDG eğitimi 2019
2009’da gerçekleştirilen Berlin Hunsrück Schule grubu gönüllü çalışma kampı
2009’da gerçekleştirilen Berlin Hunsrück Schule grubu gönüllü çalışma kampı

Fotoğraf galerimizde daha fazla fotoğrafa ulaşabilirsiniz


Avrupa Birliği programları çerçevesinde kültürlerarası buluşmalar:

Çeşitli Avrupa ülkelerinden katılımcıların, Gençtur İstanbul, Gönüllü Hizmetler Derneği ya da başka bir kuruluşun organizasyonuyla Afacan’da bir araya geldiği buluşmalardır.


Çocuklar ve gençler için tatil kampları:

Gençtur İstanbul, Türkiye’de yaşayan çocuk ve yenigençler için Afacan’da her yıl tatil kampları düzenlemektedir. Bu tür kampların, yurtdışında yaşayan ve aileleri yaz tatilini Türkiye’de geçiren Türkiye kökenli çocuklara yönelik olarak düzenlenmesi de mümkün olabilir.


Çalışma kampları:

Zanaatkarların ya da sanatçıların, Afacan’da ve Afacan yararına çalıştıkları kamplardır.


Seminerler:

Bugüne dek Afacan’da değişik yaş ve meslek gruplarına yönelik, farklı konularda pek çok seminer gerçekleştirildi. İşte bunlardan birkaç örnek.
  • “Güz Buluşmaları” çerçevesinde Berlin‘de yaşayan, kısmen göçmen kökenli kısmen de göçmen kökenli olmayan insanlar, Afacan’ın yakın çevresinde görev yapan öğretmenler ile buluşarak birlikte kendi önyargılarını ortaya koydular ve bu konuda fikir ürettiler.
  • Avrupa’da farklı okul türlerinde görev yapan öğretmenler için düzenlenen “Diversity in European Classrooms / Avrupa Dersliklerinde Çeşitlilik” semineri birçok kez Afacan’da gerçekleşti. www.lebenskunde.de/international-teacher-training
  • ”Semt Anneleri“ ve „Okumayı Özendirme Gönüllüleri“ Afacan’da birlikte çalıştılar.
  • „Çeşitlilik İçinde Yaşamak“ semineri kimlik ve kökler hakkında fikir alışverişinde bulunan genç ve yaşlıları bir araya getirdi.
  • Türkiye’nin doğu bölgesinden gelen katılımcılar çevre sorunlarını Afacan’da tartıştılar.
  • “Çoğaltıcılar için Kültürlerarası Buluşma” Afacan’da yapıldı.
  • Afro Türkler (Afrikalılar Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği) ile Afro Almanlar (Joliba e.V.) buluşmaları gerçekleşti.
  • Berlin’deki bir okulun öğrenci parlamentosunun üyeleri ile İzmir yakınlarından bir çocuk meclisinin üyelerinin buluşması gerçekleşti.
  • Berlinli yenigençler Ovacıklı yaşıtlarıyla buluştu.

Projeler:

Gerçekleştirilen projelerin raporlarını Arşiv ‘de bulabilirsiniz.